LGG za prevenciju respiratornih i gastrointestinalnih bolničkih (nozokomijalnih) infekcija

Sojevi dobrih bakterija u Normia LGG i BB-12 proizvodima pomno su odabrani. LGG jedan je od najispitivanijih sojeva, a njegova klinička primjena označena je razinom A za cijeli niz indikacija, među koje spada i prevencija respiratornih i gastrointestinalnih nozokomijalnih infekcija. Nozokomijalne infekcije u djece Nozokomijalne infekcije, odnosno bolničke infekcije jesu, prema definiciji, infekcije stečene za […]

Otvori